Предмет вивчення навчальної дисципліни: основні тенденції українського літературного процесу другої половини ХХ століття на тлі європейського художнього досвіду; типи стильових дискурсів та естетичні практики письменників означеної пори.

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів із найважливішими художньо-мистецькими фактами та явищами українського письменства другої половини ХХ століття у його найяскравіших і найприкметніших проявах;  набуття навичок інтерпретації художнього тексту в парадигмі традиційних і новітніх методологій.

Передумови для вивчення дисципліни: фольклор, вступ до літературознавства, давня українська література, історія української літератури ХІХ століття, історія української літератури першої половини ХХ століття.

Міждисциплінарні зв’язки: світова література, теорія літератури, історія, філософія, естетика, психологія, мовознавство.