Курсу «Історія української літератури перших десятиліть ХІХ ст.» належить одне з чільних місць серед предметів, що вивчаються майбутніми вчителями-філологами. Метою курсу є засвоєння принципів та етапів історичного руху української літератури, еволюції її стилів та жанрів, творчості чільних представників літературного процесу означеного періоду (І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, Є. Гребінки, М.Костомарова, поетів-романтиків харківського школи та репрезентантів «Руської трійці»). Завданнями курсу передбачено  знання художніх текстів, регламентованих чинною програмою, набуття практичних навичок їх інтерпретації, а також збагачення загальнокультурного, інтелектуального та естетичного рівня студентів, формування у них концептуального, об’єктивного погляду на національне письменство.