Навчальна  дисципліна  спрямована  на  формування  у  майбутніх фахівців  системних  знань  і  розуміння  концептуальних  основ логістики,  теорії  й  практики  розвитку  цього  напряму  та набуття  навичок  самостійної  роботи  щодо  засвоєння навчального  матеріалу  стосовно сучасних  методів  управління матеріальними та іншими потоками в сучасних умовах.