Метою викладання навчальної дисципліни Комп’ютерні мережі та Інтернет є формування в майбутнього фахівця сукупності знань і уявлень про можливості й принципи функціонування комп’ютерних мереж, телекомунікацій, набуття практичних навичок роботи з апаратним та програмним забезпеченням комп’ютерних мереж, телекомунікацій, необхідних для здійснення подальшої успішної практичної діяльності.