Дисципліна «Мистецько-дослідницька діяльність у педагогічному дискурсі» є вибірковою дисципліною навчального плану студентів другого освітнього рівня Магістр з спеціальності 014.13 Середня освіта. Музичне мистецтво і грає важливу роль у підготовці фахівців. Вивчення дисципліни спрямовано на активізацію прагнення до професійної самоосвіти та самовиховання, формування позитивної установки на професію вчителя музичного мистецтва, цілісного уявлення про науку як систему знань і методів пізнання; розуміння сутності загальнонаукових і конкретно-наукових методів і принципів та їх застосування у науковій, навчально-пошуковій діяльності.