Курс навчальної дисципліни «Жанрово-стильове розмаїття сучасної музики: український та європейський контекст» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів. Силабус визначає обсяг знань здобувачів, алгоритм вивчення дисципліни «Жанрово-стильове розмаїття сучасної музики: український та європейський контекст», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень здобувачів.