Дисципліна другого освітнього рівня «Український фольклор: історичний та мистецький аспекти» посідає важливе місце у двох ланках: наукової теми кафедри музичного та образотворчого мистецтв ІДГУ  «Збережемо музично-фольклорну спадщину Українського Подунав’я для нащадків» та у комплексі професійно-орієнтованих дисциплін підготовки вчителя музичного мистецтва. Ця навчальна дисципліна поглиблює й доповнює музично-теоретичні  знання здобувачів другого освітнього рівня в галузі українського музичного мистецтва. «Український фольклор: історичний та мистецький аспекти» сприяє систематизації особистого музичного досвіду, здобутого у навчальній виконавській і диригентській роботі та концертній практиці, передбачає дискусійне обговорення проблем історії та теорії української музичної фольклористики.