Предмет вивчення навчальної дисципліни: основні тенденції українського літературного процесу першої половини ХХ століття на тлі європейського художнього досвіду; типи стильових дискурсів та естетичні практики письменників означеної пори.

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів із найважливішими художньо-мистецькими фактами та явищами українського письменства першої половини ХХ століття у його найяскравіших і найприкметніших проявах;  набуття навичок інтерпретації художнього тексту в парадигмі традиційних і новітніх методологій.

Передумови для вивчення дисципліни: фольклор, вступ до літературознавства, давня українська література, історія української літератури ХІХ століття.

Міждисциплінарні зв’язки: світова література, теорія літератури, історія, філософія, естетика, психологія, мовознавство, мистецтво (живопис, музика, скульптура, архітектура).