Даний курс розповідає про процес, що є невід'ємним складовим етапом розробки будь-якого програмного забезпечення. Розглядаються різновиди та способи тестування та рефакторингу програмного коду разом із рефакторингом тестового коду. До кожної тами надаються конкретні практичні приклади.