Метою викладання навчальної дисципліни «Історія світової літератури (Реалізм)» є формування у студентів цілісного уявлення про закономірності розвитку критичного реалізму у західноєвропейських країнах та США в ХІХ та на початку ХХ ст. у її спадкоємних зв’язках з попередніми та наступними культурними епохами.