Метою викладання навчальної дисципліни «Операційний менеджмент» є формування у студентів компетентності щодо базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних методів управління основною діяльністю підприємств та умінь розроблення операційної стратегії, створення і використання галузевих операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації. Завдання: – усвідомлення того, що операційна система є однією з найважливіших складових будь-якої організації, а спеціалісту в галузі управління потрібні ґрунтовні знання основ та категорійного апарату операційного менеджменту; – засвоєння принципів та методів раціонального організування, планування і контролювання за функціонуванням операційних систем різних видів; – набуття вмінь щодо розроблення операційної стратегії підприємства; – набуття вмінь щодо обґрунтовування рішення стосовно створення операційної системи, підтримки належного режиму її поточного функціонування; – забезпечення якості результатів операційної діяльності організації; – отримання знань щодо особливостей операційного менеджменту на підприємствах різних галузей.