Сучасна гуманітарна освіта неможлива без вивчення одного з базових духовних текстів, які стали основою християнської культури та багато в чому визначили розвиток світової філософії, літератури, живопису, музики та інших видів мистецтва. Вибірковий курс «Старий Заповіт в художній культурі» має на меті познайомити студентів усіх гуманітарних спеціальностей із книгою, яка справедливо була названа Книгою Книг, з її духовно-релігійним, філософсько-етичним та художнім світом, а також показати, як Старозавітна етика та естетика, біблійна поетика визначили шляхи розвитку  світовій художній культурі.