Предмет вивчення навчальної дисципліни: еволюційне вчення та етапи його розвитку

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у здобувачів вищої освіти комплексу наукових знань відносно  шляхів і закономірностей розвитку органічного світу, які ґрунтуються на мікро- і макроеволюційних процесах в появі адаптацій та видоутворенні.


Предмет вивчення навчальної дисципліни  є:  формування  вмінь  і  якостей,  необхідних для професійної роботи з  сучасною молоддю, опанування складною інтегруючою дисципліною, що дає  підстави зрозуміти  компетентність фахівця соціономічної сфери як практика.  

 

Метою вивчення дисципліни є: закріплення теоретичних знань з проблематики дисципліни, накопичення практичних умінь  і  навиків у роботі з молоддю,  розвиток  самостійності  в  ухваленні  рішень,  формування творчих здібностей, можливості працювати в колективі.