Навчальна дисципліна «Теорія і методика співпраці з родинами» призначена для поглиблення фахових компетентностей студентів-бакалаврів як організаторів педагогічної співпраці з батьками молодших школярів. Основний акцент зосереджено на вивченні державної освітньої політики в сфері педагогічного просвітництва та партнерства персоналу закладів початкової освіти (ЗПО) з батьками дітей різних цільових груп на загальнодержавному, регіональному та місцевому (районному) рівнях.

Вивчення дисципліни «Теорія і методика співпраці з родинами» дозволить поглибити знання нормативно-правових, організаційно-методичних і психолого-педагогічних засад співпраці соціономістів ЗПО з батьками учнів. Особливістю дисципліни є проблемний характер викладання в контексті орієнтації на об’єктивне осмислення перспективних стратегій професійної діяльності вчителів із батьками дітей молодшого шкільного віку.

Передумовою для вивчення дисципліни є оволодіння фаховими компетентностями, що формуються під час вивчення дисципліни «Педагогіка сімейного виховання».

Проблематика курсу також пов’язана з дисципліною «Управління педагогічними проєктами в закладах освіти».


Soft Skills дозволяють бути успішним незалежно від специфіки діяльності та напрямку, в якому працює людина. Soft Skills важливі як в роботі, так і в житті.  Головне для сучасного педагога — допомогти учню знайти своє призначення, усвідомлено обрати майбутню професію та розкрити лідерські якості. Саме тому   педагог повинен, в першу чергу, бути  освітнім лідером, щоб розвивати лідерські якості та Soft Skills .