Предметом вивчення навчальної дисципліни "Основи пам'яткознавства" є діяльність теоретичного та практичного характеру державних структур, громадських товариств, суспільства загалом на етнічних українських землях впродовж ХІХ – початку ХХІ ст., спрямована на виявлення, облік, вивчення, збереження, охорону, популяризацію, використання об’єктів культурної спадщини української нації, національних меншин, які проживали чи проживають тут. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи пам’яткознавства» є формування у студентів системних знань про історію вивчення, збереження та дослідження усіх видів пам’яток на теренах України вподовж різних історичних періодів.